Šta su čitali Šarl i Ema

Slika Predhodna Sledeća 


Ovih sam dana, ni sam ne znam po koji put, pročitao jednu od mojih omiljenih knjiga. To je Madam Bovari francuskog pisca Gistava Flobera. Klasika, dakle. Ali s obzirom na to da sam ja knjižar, ovoga puta sam na jednom A4 papiru, tokom čitanja, pokušao da skiciram koje su i kakve knjige i časopise u svojoj kućnoj biblioteci u Tostu i Jonvilu mogli imati doktor Šarl i njegova gospođa. Čitajući knjigu podvlačio sam naslove koje Flober pominje, ali pored imena knjiga i pisaca, beležio sam i časopise i novine koje su u kućnoj biblioteci ili na radnom stolu, recimo, imali Šarl i Ema Bovari. Ukoliko želite priložiću vam taj papir na kome je inventar kućne biblioteke Floberovih junaka, pa ga vi prepišite ako hoćete. U neku ruku to je i odgovor na pitanje ove rubrike koju uređujete. Šta su čitali Ema i doktor Šarl Bovari? (Ne pretendujem da budem tačan i sveobuhvatan, to me nervira!) Knjige: Rečnik medicinskih nauka, Strefokatopodija, strefendopodija i strefeksopodija od doktora Divala, romani Valtera Skota, knjige Balzaka i Žorž Sandove, kao i sledeći naslovi: Pavle i Virginija, Predavanja opata Frejsinua, Duh hrišćanstva. Tu su i časopisi: Lekarska košnica, Kotaričica, Salonska sifilda, Ilustracija... Novine: Ruanska svetiljka. I naročito zanimljivi rukopisi apotekara Omea (drugi rukopis na spisku mogao je, nažalost, čitati samo Šarl!): O jabukovači, njenom spravljanju i o njenom raznolikom dejstvu, sa dodacima nekoliko novih misli o tome predmetu i Opšta statistika Sreza Jonvil, propraćena klimatološkim primedbama... Inače, u Floberovom romanu se pominje i jedan moj kolega-knjižar, gospodin Bular. Sveštenik njemu piše pismo, moleći da za Emu pošalje knjige, „nešto čuveno, za jednu osobu ženskog pola koja je puna duha“. „A knjižar vam, ravnodušno kao da šalje kakvu gvožđarsku robu Crncima, spakova navrat-nanos sve ono što je tada dobro išlo u trgovini pobožnim knjigama. Tu je bilo malih priručnika sa pitanjima i odgovorima, spisa u nadmenoim tonu, kako ono kod gospodina od Mestra, i nekakvih kao romana u rumenom povezu i sa sladunjavim stilom koje su fabrikovali bogoslovi, trubaduri ili kakve spisateljske pokajnice. Tu su bili: Pomišljajte na to; Čovek je iz velikog sveta pred Marijinim nogama, od gospođe od..., odlikovan mnogim odlikovanjima; Volterove zablude, za mlad svet, itd.“

Jakov Janić (64), vlasnik knjižare „Preko reke, pa u šumu“

***********