Nin (Tekstovi)
Klasici: Oživljena epoha

U NIN-ovoj rubrici Filmski barometar, vodiču kroz bioskopski repertoar, kritičar potpisan inicijalima N. Đ. (Nebojša Đukelić) osvrnuo se na Limeni doboš reditelja Folkera Šlendorfa iz 1979:

„Grasov roman (u nas objavljen kao Dečji doboš) godinama je važio kao tvrd orah za filmsku adaptaciju. Najveće prepreke predstavljali su veliki obim romana, patuljasti rast glavnog junaka i bogato literarno tkanje, puno fantastike i prenaglašenih detalja. Dvadeset godina posle objavljivanja (1959) ovog grandioznog eposa, jedan od vodećih autora „mladog nemačkog filma“, Folker Šlendorf, uspešno je prebrodio niz teškoća u filmovanju Grasove ironične groteske. Oživljena je epoha (od 1899, do prvih poratnih godina) u kojoj su, po Grasu, malograđanština, moralna nedoslednost, površnost i infatilnost činili pogodnu sredinu za razorni zamah nacizma. Iako Šlendorfov film ponavlja neke motive pristune u evropskom filmu protekle decenije, on je svakako jedan od boljih priloga filmskoj analizi fašizoidnog stanja svesti. Izvanredna glumačka ostvarenja dvanaestogodišnjeg Davida Beneta, Angele Vinkler (Katarina Blum) i poljskog asa Danijela Olbrickog.“

(NIN, 14. februar 2019.)


понедељак, 4. март 2019.

Tri decenije posle otvaranja beogradskog pozorišta posvećenog istraživanju granica savremenog umet
петак, 22. фебруар 2019.

Slikar Marko Čelebonović (1902–1986) sreo se pre šezdeset godina s novinarem NIN-a Dragoslavom Adam
петак, 22. фебруар 2019.

Univerzitet Kolumbija pokrenuo je magazin Delakort rivju, posvećen proučavanju dužih novinskih form
петак, 15. фебруар 2019.

U NIN-ovoj rubrici Filmski barometar, vodiču kroz bioskopski repertoar, kritičar potpisan inicijali