Nin (Tekstovi)
Klasici: Oživljena epoha

U NIN-ovoj rubrici Filmski barometar, vodiču kroz bioskopski repertoar, kritičar potpisan inicijalima N. Đ. (Nebojša Đukelić) osvrnuo se na Limeni doboš reditelja Folkera Šlendorfa iz 1979:

„Grasov roman (u nas objavljen kao Dečji doboš) godinama je važio kao tvrd orah za filmsku adaptaciju. Najveće prepreke predstavljali su veliki obim romana, patuljasti rast glavnog junaka i bogato literarno tkanje, puno fantastike i prenaglašenih detalja. Dvadeset godina posle objavljivanja (1959) ovog grandioznog eposa, jedan od vodećih autora „mladog nemačkog filma“, Folker Šlendorf, uspešno je prebrodio niz teškoća u filmovanju Grasove ironične groteske. Oživljena je epoha (od 1899, do prvih poratnih godina) u kojoj su, po Grasu, malograđanština, moralna nedoslednost, površnost i infatilnost činili pogodnu sredinu za razorni zamah nacizma. Iako Šlendorfov film ponavlja neke motive pristune u evropskom filmu protekle decenije, on je svakako jedan od boljih priloga filmskoj analizi fašizoidnog stanja svesti. Izvanredna glumačka ostvarenja dvanaestogodišnjeg Davida Beneta, Angele Vinkler (Katarina Blum) i poljskog asa Danijela Olbrickog.“

(NIN, 14. februar 2019.)


петак, 10. мај 2019.

Šta posle trista godina znači živeti robinsonovski i da li je dovoljno isključiti internet na kome
петак, 10. мај 2019.

Sama na sceni, Nataša Tapušković tumači lik muškarca, zločinca i ubice, s idejom da pojede žrtvu,
среда, 24. април 2019.

Marlon Džejms, pisac nagrađen Bukerom pre četiri godine za Kratku istoriju sedam ubistava, napisa
среда, 24. април 2019.

Adam Mos, jedan od najboljih svetskih novinskih urednika, povukao se prvog aprila s mesta glavnog