Nin (Tekstovi)
Klasici: Oživljena epoha

U NIN-ovoj rubrici Filmski barometar, vodiču kroz bioskopski repertoar, kritičar potpisan inicijalima N. Đ. (Nebojša Đukelić) osvrnuo se na Limeni doboš reditelja Folkera Šlendorfa iz 1979:

„Grasov roman (u nas objavljen kao Dečji doboš) godinama je važio kao tvrd orah za filmsku adaptaciju. Najveće prepreke predstavljali su veliki obim romana, patuljasti rast glavnog junaka i bogato literarno tkanje, puno fantastike i prenaglašenih detalja. Dvadeset godina posle objavljivanja (1959) ovog grandioznog eposa, jedan od vodećih autora „mladog nemačkog filma“, Folker Šlendorf, uspešno je prebrodio niz teškoća u filmovanju Grasove ironične groteske. Oživljena je epoha (od 1899, do prvih poratnih godina) u kojoj su, po Grasu, malograđanština, moralna nedoslednost, površnost i infatilnost činili pogodnu sredinu za razorni zamah nacizma. Iako Šlendorfov film ponavlja neke motive pristune u evropskom filmu protekle decenije, on je svakako jedan od boljih priloga filmskoj analizi fašizoidnog stanja svesti. Izvanredna glumačka ostvarenja dvanaestogodišnjeg Davida Beneta, Angele Vinkler (Katarina Blum) i poljskog asa Danijela Olbrickog.“

(NIN, 14. februar 2019.)


петак, 15. фебруар 2019.

U NIN-ovoj rubrici Filmski barometar, vodiču kroz bioskopski repertoar, kritičar potpisan inicijali
понедељак, 4. фебруар 2019.

Istoričar Timoti Snajder objavio je kratku knjigu O tiraniji (Dosije studio; prevod: Jason G. Mar
петак, 18. јануар 2019.

Američka pesnikinja Patriša Lokvud objavila je u časopisu London Review of Books kritiku pod naslov
петак, 18. јануар 2019.

Izdavačka kuća Prometej objavila je knjigu rok enciklopediste Bogomira Mijatovića Pamtite me po pj