Nin (Tekstovi)
Poezija: Lanac pamćenja

Arhipelag je objavio knjigu izabrane poezije Živi lanac znanog sveta irskog nobelovca Šejmusa Hinija (1939–2013), u prevodu Stefana Pajovića. „Geološki slojevi zemlje postaju u Hinijevoj poeziji saživljeni sa geološkim slojevima kulture i istorije“, kaže za NIN Gojko Božović, urednik ove izdavačke kuće. „Samo u tom amalgamu nastaje pesma kao jedinstvo različitih elemenata, vidljivih i posredovanih, istorijskih i savremenih, doživljenih u iskustvu i proživljenih u kulturnom preispitivanju i istorijskoj svesti. To jedinstvo postaje stvarni i simbolički izraz Hinijeve pesme.“

Reč je o lirici štampanoj posle 2000. godine. Božović napominje da pozne pesme Šejmusa Hinija češće nego ranije uzimaju na sebe oblik putovanja. „Putovanja u vremenu i prostoru, i jedna i druga vođena kulturno-istorijskim razlozima. Kultura oživljava pred pesnikom jednako kao što je istorija trajno prisutna u svesti njegovog lirskog subjekta. Poezija odvodi čitaoca na putovanja na izabrana mesta kulture i istorijskog trajanja.“

Na jednoj strani, to je Grčka kao osnova evropske civilizacije, a na drugoj strani, to je Tolund kao jedna od najstarijih naseobina na evropskom tlu. „Tako poezija postaje živi lanac pamćenja proisteklog iz stvarnosti, pamćenja proisteklog iz kulture i onog trećeg pamćenja proisteklog iz susreta promišljenog iskustva i duboko proživljene kulture.“

Anahoriš 1944. godine

Klali smo svinje kada su Amerikanci stigli.
Utorak ujutru, sunčeva svetlost i krv u slivniku
Ispred klanice. S glavnog puta su
Mogli čuti skičanje,
Onda su čuli kako prestaje i ugledali nas
U rukavicama i keceljama kako se spuštamo s brda.
U dve kolone, s puškama na ramenima, marširaju.
Oklopna kola i tenkovi i otvoreni džipovi.
Šake i ruke opaljene suncem. Nepoznati, neimenovani,
Na vojnoj za Normandiju.
Nismo tada mogli znati
Kuda su se uputili, kao dečačići smo
stajali tu
Dok su nam bacali žvake i valjkasta pakovanja šarenih slatkiša.

(NIN, 20. avgust 2020)

петак, 18. септембар 2020.

U knjizi Izdajstvo lirike sakupljene su misli koje je Miroslav Antić ispisivao na razglednicama, „
петак, 18. септембар 2020.

Ko je nekada stajao između duge bele zavese i okna prošaranog ledom, posmatrajući sneg u dvorištu –
петак, 18. септембар 2020.

Umetnica Jovana Tucović, čija je izložba otvorena do 12. septembra na Kolarcu, naslikala je napušte
петак, 18. септембар 2020.

Njujork tajms više ne štampa televizijski program. Posle osam decenija, kažu da liste nemaju veze s