Blic
Folirajte se, pročitali ste! (73)


Od desperacije do ašika
Miroslav Krleža: MARGINALIJE, priredio: Vlaho Bogišić, Službeni glasnik

U knjizi Marginalije koju je priredio pisac i leksikograf Vlaho Bogišić, nalazimo hiljadu izabranih komentara Miroslava Krleže na tekstove koje je dobijao kao urednik Eciklopedije Jugoslavije i još nekoliko sličnih izdanja. Krleža je definisao marginalije kao „primjedbe ili zanovijetanja na tekstove koje su već pripremili stručnjaci iz pojedinih sektora i onda na njihov pisani materijal ja dodajem svoje ocjene, a one su takve naravi da se o njima argumentirano može i diskusirati.“ Od A do Ž čitamo duhovite i oštre opaske velikog pisca koje postaju eseji. Čini se da urednik uživa u svom poslu, kao i da ga saradnici ponekad nerviraju. „Američki nogomet: Zaboravili smo na Football. Kaže pisac da igrači nose kacigu na glavi! A gdje bi je do vraga nosili ako ne na glavi?“ Eto, počnite od fudbala, ukoliko ste odlučili da i ove nedelje folirate kako čitate knjige, oslanjajući se na ovaj instant stubac, naravno. Dodajte da uživamo u Krležinoj erudiciji, duhovitosti i umereno doziranim sećanjima koje komentarima daju posebnu čar. Šta je desperacija? „Citiram: Čovjek se ni u najtežim momentima ne smije prepuštati desperaciji. Ima pravo. Doista, ni u najtežim momentima redigovanja ovih tekstova ne smijemo se prepustiti desperaciji“, zaključuje Krleža. Razmatrajući deficiju tog pojma, on ocenjuje rad na Enciklopediji kao beznadno stanje, čita ponuđeni primer koji bi trebalo da pojasni stvari („Ranjenik je donesen u bolnicu u desperatnom stanju“) i pita se ko je potpisao nalog da se „ovakvi magareći tekstovi honoriraju“. Na kraju, sledi citat za ovu nedelju: „Flirt – Očijukanje bih brisao kao rogobatan barbarizam, koji se nikako ne podudara sa pojmom flirta. Ašikovanje ide.“ Marginalije su se pojavile trideset godina nakon autorove smrti i napravile pravu famu. Vlaho Bogišić, njihov priređivač, zapisao je u predgovoru da je fama o marginalijama kao alternativnom Krleži, koji bi u njima kazao šta zapravo misli, zaista apsurdna. Po njegovom mišljenju, to nije prostor nikakve konspiracije, već diskrecije. 


(BLIC, 11. novembar 2012.)


недеља, 11. новембар 2012.

Od desperacije do ašikaMiroslav Krleža: MARGINALIJE, priredio: Vlaho Bogišić, Službeni glasnikU knj
понедељак, 29. октобар 2012.

 Dragstor Beograd (non-stop!) Bogdan Tirnanić: BEOGRAD ZA POČETNIKE, Dereta   „Beo
недеља, 14. октобар 2012.

Odbegla mlada (i protivtenkovski projektili)Ante Tomić: Čudo u Poskokovoj Dragi, RendePočinje kao „
понедељак, 24. септембар 2012.

Iza zatvorenih venecijaneraKsenija Zelenović: Neonoir u savremenoj holivudskoj produkciji: načela o