Nin (Tekstovi)
Izložba Nemanje Nikolića: Košmar iz snova

Fragmenti preuzeti iz različitih filmova sa teritorija SAD i Velike Britanije nastalih u periodu Hladnog rata, crtani su na listovima knjiga, mapama i enciklopedijama pisanim i izdatim tokom istog perioda na teritoriji SFRJ. Za temu imaju promišljanje socijalističkog uređenja i ujedno prikazuju kartografske dokumente gradova, granica, država i kontinenata – kaže nam umetnik Nemanja Nikolić nakon što smo u pozadini radova, postavljenih u Kulturnom centru Beograda do 5. avgusta, na njegovoj izložbi Budućnost, iz početka, primetili štampane redove.

Za potrebe animiranog filma The Plot koristio je izdanja tipa Kongresi Saveza komunista Jugoslavije, Samoupravljanje Edvarda Kardelja... „Ključna je bila Politička enciklopedija iz 1975. Napravio sam selekciju stranica. Smatrao sam da mogu danas biti vrlo zanimljive, i nacrtao sam – ili bolje napisao – definicije termina kao što su politička ideologija, nuklearno naoružanje, liberalna ekonomija...“

Nije slučajno odabrao hladnoratovsku eru. „Period Hladnog rata bio je zlatno doba za film koji nije postao samo deo svakodnevice modernog čoveka, već i sredstvo propagande državnih administracija. Spoj jugoslovenskog socijalizma i holivudske `fabrike snova` iskoristio sam kao polaznu tačku za rad.“

Odrastajući u ruševinama tog sistema, u periodu „beskonačne tranzicije“, shvatio je da su ove krajnosti definisale njegove stavove, nadanja i pogled na svet. „U duhu nadrealizma, priča animiranog filma The Plot prati ženu i muškarca. Oni se susreću u svojim snovima. Zajedno pokušavaju da izbegnu nadolazeću kataklizmu što menja oblik od ratne (bombe, eksplozije) do prirodne katastrofe (požari, zemljotresi). Pošto se junaci probude iz košmara, otkrivaju da se nalaze zarobljeni u ekranima televizora, osuđeni na beskrajno posmatranje filma unutar filma unutar filma.“

State Security Service, nastao ove godine, gledamo na dan kada tri penzionisana pripadnika američke vojske svedoče u Kongresu o postojanju vanzemaljaca. „Fikcija često prethodi stvarnosti, a koliko god se određeno umetničko delo bavilo temama iz prošlosti ili budućnosti, ono uvek prvenstveno svedoči o sadašnjosti“ – objašnjava Nemanja Nikolić.

(NIN, 3. avgust 2023)

четвртак, 3. август 2023.

Nemački nedeljnik Cajt napravio je u svom podlistu Magazin veliki razgovor sa Francom Jozefom Vagn
четвртак, 3. август 2023.

Trezor je podsetio na izvanredni TV opus Dragana Babića (1937–2013), emitujući na desetogodišnjicu
четвртак, 3. август 2023.

Fragmenti preuzeti iz različitih filmova sa teritorija SAD i Velike Britanije nastalih u periodu H
четвртак, 3. август 2023.

Dok su kritičari Književnog života birali „važnija“ izdanja, Vislava Šimborska pisala je kritike k